Två helger efter varandra har jag nu varit på olika sorters kurser en i EMDR och en i Ego State-terapie. Båda metoderna är de effektiva vad gäller trauma, men på skilda tillvägagångs sätt. Under båda kurserna använde vi oss av hypnos, inte djup förståss:

Inom Ego State-terapin arbetar man med „delar av oss själva“. Naturligt vis är vi aldrig uppdelade i delar, men vi förställer oss, att vi är det. I slutändan är meningen att dessa delar inom oss skall kunna ha kontakt med varandra och att vi själva skall kunna bestämma vilken dominans de olika delarna skall få ha (i bland kan det handla om en mer vuxen sida av oss själva, ibland en mer barnslig). Dessutom kan „delarna“  också hjälpa varandra i svåra situationer.

Inom  EMDR arbetar vi med minnen av de situationer då vi var överväldigade av det som häde. Vi arbetar med attt få dessa minnen, känslor, tankar och bilder vi har (genom aktivering av olika delar av hjärnan) att bli  mindre stressfylda och emotionellt belastade. Vi som sitter här och nu kan tänka klart och annorlunda, vi har andra möjligheter, att kunna formulera tankegångar och kunna känna andra känslor än vi kunde då i den svåra situationen/de svåra situationerna.

Både inom Ego State-terapin och EMDR arbetar vi ibland också med för oss positiva upplevelser (det kan t.ex röra sig om små saker vi själva värdesätter).

Det var inte något direkt nytt för mig, men det fördjupade min kunskap om dessa båda metoder.

Jacqueline Hollander

 

 

När allt flyter på som vanligt, då behöver vi sällan understöd utifrån…
Dock snabbare än kvickt händer det något och vi reagerar på ett sätt,
som vi lite senare ångrar. Tankarna börjar mala på, t. ex varför reagerade jag så där agressivt,
jag hade inte behövt reagera så häftigt, så avvisande, hur skall jag klara av.., om jag bara…. Det är lätt att börja anklaga sig själv efteråt. Rösten som vi har inom oss är heller inte alltid så full av förståelse och ofta är det svår att få tyst på den. Andra gånger kanske vi har på tok för många aktiviter på gång, eller vi vill plugga till et prov och skjuter upp det framför oss, något blockerar och vi kommer inte vidare…Känner Du igen detta?

I dessa fall kan coaching vara väldigt värdefullt…Ja, det är då jag får ett samtal.
Hej…det är väll  Du som är Jacqueline Hollander,  jo..har Du tid några minuter…?

Jacqueline Hollander

Sedan mer än 7 år tillbaka har jag nu flera har nu flera års erfarenhet vad gäller att arbeta med klienter och patienter med mycket olika typer av problem. Många personer jag möter i olika sammanhang kallar vardagsproblem „utmaningar“. Det låter bättre.
Samtalsterapi (enligt Rodgers) EFT, konstelationsarbete, EMDR och hypnos med dialoger  (dialoger = jag pratar med mina klienter och patienter även under „hypnosarbetet“) hör till de metoder jag brukar använda mig av regelbundet. Det har blivit så, eftersom  metoderna ofta har visat sig vara mycket effektiva…Samtidigt smygger sig mina diverse erfarenheter av olika former av improviserande terater sig ständig in i mitt arbetete med klienter och patienter. Det blir mer levande så.det vill säga, det utökar min möjlghet att få demonsterara saker och ting på, ut i från andra perspektiv.

Varför kommer då mina klienter och patienter till mig? Som jag skrev, av olika orsaker. Musiker, företagare och lärare har andra problem än läkare och föräldrar/släktingar. Det handlar ofta om konflikter inom familjen, konflikter vad gäller privata relationer eller på arbetsplatsen, rädslor, stress, ångest, missnöje med vikt eller sig själva. Jag har också en del klienter som har „gått in i väggen“ (utmattningssyndrom/ utbrändhet).
Några kommer också för attt lära sig EFT (eftersom EFT kan användas som självhjälpsmetod) eller de vill att vi skall arbeta med EFT till sammans. Detta, att arbeta med EFT tillsammans med någon annan kan verkligen fördjupa denna teknik. Det har jag ofta om och om igen upplevt.

Jacqueline Hollander

I bland får jag frågan, vad är Du för något „Heilpraktikerin für Psychotherapie“, vad är det? Psykolog, terapeut eller kanske  rent av en form av psykiatriker?

Svaret är: varken eller…samtidigt arbetar jag med terapi – psykoterapi. Det jag har gjort är: jag har avlagt 2 prov som handlar om psykiska sjukdomar hos „Gesundheitsamt“  = en statlig hälsovårdsnämnd här i Berlin.  Det handlar om ett anspråksfullt tyskt statligt prov (inte alla klarar det). Sedan jag  ca 2011 avlagt  provet, har jag befogenhet att arbeta på samma sätt som psykologer och psykoterapeuter.
Det ger inte berättigande till att skriva ut någon medicin, vilket en psykiatriker (= läkare) gör,  jag har inte heller rättighet att behandla någon som lider av  problem med schitzofreni, akuta psykoser, eller svåra depressioner. Sedan 2011 har jag gått många kurser, seminarier och vidareutbildningar, vad gäller metoder som man kan använda inom psykoterapin, även ofta tillsammans med diplompsykologer och läkare som vill vidareutbilda sig inom sitt fack.

Nu undrar Du kanske vad jag behandlar och med vilken metod jag arbetar…
Fast det står på min hemsida,  handlar det just om trauma, rädsla – man kan vara rädd för både småsaker och allvarligare (existentiella) saker, rädsla för rädsla, fobier, ångest, skuldkänslor, „deppighet“, och panik, det kan vara jätte jobbigt och det är vanligt att mina patienter vill ha hjälp med just detta.
Så som „Heilpraktiker für psychotherapie“ är jag inte bunden vid en speciell metod och fastän jag har flera olika metoder i min verktygslåda överlägger jag noga „innan vi sätter igång“ hur vi bäst kan gå till väga.

Likt psykiatriker (läkare) och psykologer har jag tystnadsplikt.
Jacqueline Hollander.

 

 

 

 

Har Du höga krav på dig själv, ibland nästan omöjliga att uppnå?

Du vill/måste göra något, t. ex hålla ett föredrag i skolan/under en utbildning eller söka ett visst jobb, men samtidigt dyker det upp en känsla av att Du inte är bra nog? Kanske vill du städa,  men du tycker inte att det blir rent nog. Kanske är Du är mamma och försker göra ditt bästa, ändå ligger det en gnagande känsla av att Du skulle nog kunna vara en bättre mamma för dina barn. Det syns ofta inte utanpå, men det ligger ofta där och gnager subtilt  och Du känner dig lätt lite besviken på dig själv.

Då handlar det ofta om att man gärna vill vara perfekt…

Nu när jag skriver på min blogg, vill jag helst att det skall bli perfekt, men „icke sa Nicke“, det får nog bli i mitt nästa liv. Tills dess är det bara att fortsätta vara mig själv, arbeta på min blogg, utan anspråket att det skall bli 100%…

Använder vi EFT, skulle det kunna bli så här: Fastän jag inte är perfekt, accepterar jag mig själv som jag är…

Jacqueline Hollander

Det är sommarlov i Berlin just nu
och vi har haft ett par väldigt varma dagar, vilket även märks inomhus.
Solglasögon och fördragna gardiner har hört till vardagen, när solen legat på som mest.
Simma, är ofta dagens höjdpunkt i sommarvärmen vilket är både nyttigt och skönt,
i detta fall kan man förena nytta med nöje.
Schwimmen ist gesund, kan översättas med både simma är nyttigt, men också
simma är hälsosamt. När man är frisk säger man på tyska „ich bin gesund“.

Ha det bra i sommar,
Jacqueline Hollander