Må bra i Berlin
Jacqueline Hollander
Coaching och psykoterapi:
EFT, EMDR…

Coaching och terapi ger ny energi

 

 

stress/rädsla/ångest  –  EFT/EMDR – ökad självkänsla / må bra

 

 

 

Hej och välkommen!

Gärna understödjer jag dig, så som svensk Coach och/eller med psykoterapi, jag är „Heilpraktikerin für Psychotherapie“, tysk naturläkare (reg.) inom området psykoterapi, vad gäller:

  • Du behöver få prata med en terapeut om din situation.
  • Stress
  • Blockader: T.ex om Du måste skriva ett prov, en uppsats eller lära dig ett nytt språk, söka ett nytt jobb….
  • Att sätta gränser: Vill Du lära dig sätta bättre gränser, våga säga nej?
  • Konflikt-er: Är Du mitt i uppe en konflikt, antingen privat t.ex inom familjen eller på arbetet?
  • oro, rädsla, panik, ångest
  • självförakt, själv-förebråelser, skuld- och skamkänslor
  • Fobier: T.ex Social fobi,  Du lider av rädsla och obehags-känsla, när det gäller att tala inför publik, rädslan för att göra bort dig, behöva prestera något eller bli bedömd. Agora fobi / torgskräck, handlar om att Du blir rädd när Du måste gå ut utan att ha någon i sälskap.
  • Burnout/utmattningssyndrom profylax:  Utbrändhet lurar den runt knuten? Märker Du av koncentrationssvårigheter och Du vill gärna få lite hjälp (innan Du brakar ihop)?
  • Traumatiska erfarenheter som medför stress i Ditt liv: De gör dig kanske ledsen, arg, eller  det handlar även om sådant Du inte direkt kommer ihåg, kan hända att Du saknar ord för vad som hänt?

Om detta är något som beträffar dig,  i så fall är du välkommen att höra av dig till mig…

Hur arbetar jag?  Vilka metoder använder jag mig av?
Först lite information om mig själv: Jag är uppvuxen i Sverige och har bott mer än 25 år i Berlin…
När Du kommer till mig, får Du först berätta om dig själv. Jag är mån om, att det uppstår en dialog mellan oss. Vi ser och känner oss fram till hur vi bäst kan fortsätta, vad som kan vara bra för dig. Här är exempel på några metoder, ur min „verktygslåda“, som jag alltid har till hands…Samtalsterapi, Konstellationer/ familjekonstellationer („Aufstellungs Arbeit“ = på tyska),  hypnos – hypnosterapi (vid önskemål) och de tre traumametoderna, EMDR, EFT Matrix Reimprinting (se mer på min svenska blogg),  Ego-state terap, inklusive modellen med det inre barnet (se mer på min svenska blogg), och Tapping/EFT –  Emotional Freedom Techniques.  Mångal av metoderna går bra att kombinara med varandra och jag skräddar-syr för det mesta sessionerna med  hänsyn till dig som besöker mig. Jag använder mig ibland också  av mina erfarenheter från mina år med olika typer av improviserande teater.

EFT/Tapping, „Emotional freedom Techniqes“,  är en metod som G. Craig utarbetat i USA. EFT är effektivt, t.ex EFT und Matrix Reimpring, vid känslor så som stress:

Här hittar Du mer om mina metoder på svenska


Vill Du vill boka en tid?

Skriv ett mejl: ( jacqueline.hollander(snabel-a)t-online.de/ kontaktformulär  det är på tyska) eller ring mig,  Tel (0049)-030-787 55 01.
Du är välkommen måndag – fredag 8 – 19 (eventuellt även helg). För det mesta kan Du få en tid snabbt (redan inom en vecka). 
Vi kan också använda Skype eller gärna telefon, (vilket är till fördel nu under Corona-tider) .

Mina klienter/patienter brukar innan de går hem säga att de nu känner sig betydligt friare, lugnare, starkare eller något har klarnat och de har fått större „avstånd“ till sina problem.

svensk coach (klicka på blå markerade coach om Du vill veta mer)

„Heilpraktikerin für Psychotherapie“, (klicka på blå markerade „Heilpraktikerin für Psychotherapie“ om Du vill veta mer)

 

Kan jag lita på att det vi pratat om stannar mellan oss?
Ja, jag har tystnadsplikt.

Detta ersätter ingen nödvändig läkarbehandling

Om du talar danska/dansk eller norska/norsk är du också välkommen att höra av dig till mig
Jacqueline Hollander