Jacqueline Hollander
Coaching och psykoterapi
Fixa din vardag och ditt arbete…
må bra i Berlin

Coaching och terapi ger ny energi

 

 

stress/rädsla/ångest  –  EFT/EMDR – ökad självkänsla / må bra

 

 

 

Hej och välkommen!

Gärna understödjer jag dig, så som svensk Coach och/eller med psykoterapi på svenska, jag är „Heilpraktikerin für Psychotherapie“, tysk naturläkare (reg.) inom området psykoterapi, vad gäller:

 • Du behöver få prata med en terapeut om din situation
 • Stress
 • Blockader: T.ex om Du måste skriva ett prov, en uppsats eller lära dig ett nytt språk, söka ett nytt jobb….
 • Att sätta gränser: Vill Du lära dig sätta bättre gränser, våga säga nej?
 • Konflikt-er: Är Du mitt i uppe en konflikt, antingen privat eller på arbetet?
 • oro, rädsla, panik, ångest – eventuellt med lite nedstämndhet
 • avundsjuka, svartsjuka
 • självförakt, själv-förebråelser, skuld- och skamkänslor
 • Fobier: T.ex Social fobi,  kanske är Du rädd att för att göra bort dig,
 • Burnout/utmattningssyndrom profylax:  Utbrändhet lurar den runt knuten? Koncentrationssvårigheter kan vara ett första tecken…
 • Traumatiska erfarenheter som medför stress i Ditt liv

Om detta är något som beträffar dig,  i så fall är du välkommen att höra av dig till mig…

Hur arbetar jag?  Vilka metoder använder jag mig av?
Först lite information om mig själv: Jag är uppvuxen i Sverige och har bott mer än 25 år i Berlin…
När Du kommer till mig, berättar Du först om varför du konsulterar mig. Här är några exempel på olika metoder, ur min „verktygslåda“, som jag alltid har till hands…Samtalsterapi, Konstellationer/ familjekonstellationer („Aufstellungs Arbeit“ = på tyska),  hypnos – hypnosterapi (vid önskemål) och de fyra traumametoderna, TTT Trauma Tapping Techniques, EMDR, EFT Matrix Reimprinting (se mer på min svenska blogg),  Ego-state terapi, inklusive modellen med det inre barnet (se mer på min svenska blogg). Där till kommer Tapping/EFT –  Emotional Freedom Techniques.  Mångal av metoderna går bra att kombinara med varandra och jag skräddar-syr sessionerna med  hänsyn till dig som besöker mig. Jag använder mig ibland också  av mina erfarenheter från mina år med olika typer av improviserande teater.

EFT/Tapping, „Emotional freedom Techniqes“,  är en metod som G. Craig utarbetat i USA. EFT är effektivt, t.ex EFT und Matrix Reimpring, vid känslor så som stress, oro, rädsla, ångest och fobier. Jag är bl.a certifierad medlem i EFT international.

Här hittar Du mer om mina metoder på svenska


Vill Du vill boka en tid?

Skriv ett mejl: ( jacqueline.hollander(snabel-a)t-online.de/ kontaktformulär  det är på tyska) eller ring mig,  Tel (0049)-030-787 55 01.
Du är välkommen måndag – fredag 8 – 19 (eventuellt även helg). För det mesta kan Du få en tid snabbt (redan inom en vecka). 
Vi kan också använda Skype eller gärna telefon, (vilket är till fördel nu under Corona-tider).

Mina klienter/patienter brukar innan de går hem säga att de nu känner sig betydligt friare, lugnare, starkare eller något har klarnat och de har fått större „avstånd“ till sina problem.

Coaching  (klicka på blå markerade coach om Du vill veta mer)

„Heilpraktikerin für Psychotherapie“, (klicka på blå markerade „Heilpraktikerin für Psychotherapie“ om Du vill veta mer).   Tyskt titel =  finns ej i Sverige).

Kan jag lita på att det vi pratat om stannar mellan oss?
Ja, jag har tystnadsplikt.

Detta ersätter ingen nödvändig läkarbehandling

Om du talar danska/dansk eller norska/norsk är du också välkommen att höra av dig till mig
Jacqueline Hollander