Må bra i Berlin
Jacqueline Hollander
Coaching och psykoterapi:
EFT, EMDR…

Coaching och terapi ger ny energi

 

 

stress/rädsla/ångest  –  EFT/EMDR – ökad självkänsla / ha det bra

 

 

 

Hej och välkommen. Jag är svensk coach och tysk naturläkare (reg.) inom området psykoterapi (min titel är „Heilpraktikerin für Psychotherapie“, se gärna mer om det på min svenska blogg) här i Berlin.
Så som Coach (jag har många års erfarenhet) undertödjer jag dig gärna både vad gäller dina privata och dina affärsmässiga projekt!

… och om  det någon gång skulle komma upp mer djupgående problemstälningar och svårigheter, kan jag som terapeut, även hjälpa dig med:

  • Stress
  • oro, rädsla, panik, ångest: ångest, eventuellt utan att Du riktigt kan sätta fingret på det, eller så har du kanske har fastnat i någon sorts ond cirkel? Är Du kanske är orolig eller rädd för att Du inte kommer kunna klara av något eller bli färdig med med det i tid? Många lider av rädslan för att göra bort sig, behöva prestera något, eller fasar för att bli röda i ansiktet, få panik, börja svettas och  komma av sig mitt i en mening vid uppträdande, när de skall hålla tal eller föredrag?
  •  självförakt, skuld- och skamkänslor: Kanske upplever Du självförakt och/eller skamkänslor, t.ex för att du gjort/inte gjort eller Du tar på dig skulden för…? Ofta handlar det om en kritisk röst inom Dig, som titt som tätt förmanande berättar vad Du inte borde ha gjort, borde gjort, borde göra eller kunde ha gjort bättre.
  • Konflikter: Du är mitt i uppe en konflikt, antingen privat t.ex inom familjen eller på arbetet?
  • Fobier: T.ex Social fobi,  Du lider av rädsla och obehags-känsla, när det gäller att tala inför publik, rädslan för att göra bort dig, behöva prestera något eller bli bedömd. Agora fobi / torgskräck, handlar om att Du blir rädd när Du måste gå ut utan att ha någon i sälskap. Du föredrar att stanna hemma?
  • Burnout/utbrändhet/utmattningssyndrom profylax emot : Du är är på väg  att „gå i väggen“? Du är väldigt ambittiös, men det kan bli för mycket… Du märker av koncentrationssvårigheter och behöver hjälp innan Du brakar ihop?
  • Psykosomatiska besvär: Du har kanske svårt att andas, ont i ryggen/magen, hjärtklappning eller det käns som om det snör i hop sig  i bröstet, utan att din läkare har hittat något konkret?
  • Traumatiska erfarenheter som medför stress i Ditt liv: De gör dig kanske ledsen, arg, nervös, men det handlar även om sådant Du inte direkt kommer ihåg, eller det kan hända att Du saknar ord för vad som hänt?

att lösa blockader: Blockader märks ofta när det gäller att man t.ex måste skriva ett prov, en uppsats eller lära sig ett nytt språk.
att sätta gränser: Vill Du lära dig sätta bättre gränser, våga säga nej?

 

Av vilka metoder består min fullpackade verktygslåda, skulle Du kunna undra?
Jag använder mig bl.a. av metoderna: konstellationer/ familjekonstellationer, samtalsterapi, hypnos – hypnosterapi  och de två traumametoderna EMDR, EFT Matrix Reimprinting (se mer på min svenska blogg), arbete med olika inre delpersonligheter inspirade av Ego State-terapi/ Voice Dialogue/ Det inre teamet (se mer på min svenska blogg) och Tapping/EFT –  Emotional Freedom Techniques.  EFT/Tapping, „Emotional freedom Techniqes“ . EFT är effektivt, t.ex EFT und Matrix Reimpring, vid känslor så som stress, ångest, ilska, sorg och kan användas som självhjälpsmetod, men får Du support utifrån blir den oftast ännu effektivare. Efter EFT etc känner Du ofta mer frihet och därmed mer livsglädje, Du upplever det som om något har klarnat – problemets intensitet har minskat,  och detta kan ofta leda tilll mer positiv energi och bättre hälsa, vilket i sin tur för med sig att du både känner dig och mår bättre…

Här hittar Du mer om mina metoder på svenska

Vill Du vill boka en tid?
Skriv ett mejl: ( jacqueline.hollander(snabel-a)t-online.de/ kontaktformulär  det är på tyska) eller ring mig,  Tel (0049)-030-787 55 01.
Du är välkommen måndag – fredag 8 – 19 (eventuellt även helg). För det mesta kan Du få en tid snabbt (redan inom en vecka). 
Vi kan också använda Skype eller gärna telefon, (vilket är ett bra alternativ nu under Corona-tider) .

Mina klienter/patienter brukar innan de går hem säga att de nu känner sig betydligt friare, lugnare, starkare eller något har klarnat och de har fått större „avstånd“ till sina problem.

Kan jag lita på att det vi pratat om stannar mellan oss?
Ja, jag har tystnadsplikt.

Detta ersätter ingen nödvändig läkarbehandling

Om du talar danska/dansk eller norska/norsk är du också välkommen att höra av dig till mig
Jacqueline Hollander