Må bra i Berlin
Jacqueline Hollander
Coaching och psykoterapi:
EFT, EMDR…

Coaching och terapi ger ny energi

 

 

stress/ångest  –  EFT/EMDR – ökad självkänsla / ha det bra

 

 

 

Hej och välkommen. Jag är svensk coach och tysk naturläkare (reg.) inom området psykoterapi (min titel är „Heilpraktikerin für Psychotherapie“, se gärna mer om det på min svenska blogg) här i Berlin.

Så som Coach undertödjer jag dig gärna både vad gäller dina  privata och dina affärsmässiga projekt!

… och om  det någon gång skulle komma upp mer djupgående problemstälningar och svårigheter, kan jag som terapeut, även hjälpa dig med:

  •   För tillfället speciell oro och ängslan med tanke på  „covid 19″/Corona“
  •  Stress, oro, rädsla och ångest: Du är ofta stressad eller överdrivet rädd/orolig för något? Kanske känner Du också en viss ångest?
  • Självförebråelser (t.ex för att du inte presterar/har presterat bra nog, inte hjälper…nog, inte klarar av…),  skuld- och skamkänslor
  • Konflikter: Du är mitt i uppe en konflikt, antingen privat t.ex inom familjen eller på arbetet?
  • Fobier, t.ex social fobi: Du lider av rädsla och obehags-känsla, när det gäller att tala inför publik, rädslan för att göra bort dig, behöva prestera något, bli bedömd?
  • Burnout/utbrändhet/utmattningssyndrom – profylax emot utmattningssyndrom: Du är är på väg  att „gå i väggen“? Du är väldigt ambittiös, men det kan bli för mycket… Du behöver hjälp innan Du brakar ihop?
  • Psykosomatiska besvär: Du har kanske svårt att andas, ont i ryggen/magen, hjärtklappning eller det käns som om det snör i hop sig  i bröstet, utan att din läkare har hittat något konkret?
  • Trauma

Om Du vill kan Du också få hjälp med att lösa blockader (du måste t.ex skriva ett prov, lära dig ett nytt språk – men det är något som blockerar),  minska intensiteten i  „negativa spiraler“, gå ner i vikt eller sluta röka.


Av vilka metoder består min fullpackade metod-verktygslåda?

Jag använder mig bl.a. av metoderna: konstellationer, samtalsterapi, hypnos – hypnosterapi (om Du vill,  hypnos används ofta när någon vill ha hjälp med att sluta röka eller gå ner i vikt),  och de två traumametoderna EMDR, EFT Matrix Reimprinting (se mer på min svenska blogg), arbete med olika inre delpersonligheter inspirade av Ego State-terapi/ Voice Dialogue/ Det inre teamet (se mer på min svenska blogg) och Tapping/EFT –  Emotional Freedom Techniques.  EFT/Tapping, „Emotional freedom Techniqes“ är en metod som i många olika  sammanhang är mycket effektiv, t.ex EFT und Matrix Reimpring, vid känslor så som stress, ångest, ilska, sorg och den kan också användas som självhjälpsmetod. Denna metod leder ofta till att Du känner mer livsglädje, Du upplever det som om något har klarnat – problemets intensitet har minskat,  och detta kan ofta leda tilll mer positiv energi och bättre hälsa, vilket i sin tur för med sig att du både känner dig och mår bättre…

Här hittar Du mer om mina metoder på svenska

Vill Du vill boka en tid?
Skriv ett mejl: ( jacqueline.hollander(snabel-a)t-online.de/ kontaktformulär  det är på tyska) eller ring mig,  Tel (0049)-030-787 55 01.
Du är välkommen måndag – fredag 8 – 19 (eventuellt även helg). För det mesta kan Du få en tid snabbt (redan inom en vecka). 
Vi kan också använda Skype eller gärna telefon, (vilket just nu är bra sätt i dessa Corona-tider) . Även hembesök är möjligt (ej möjligt nu).

Mina klienter/patienter brukar innan de går hem säga att de nu känner sig betydligt friare, lugnare, starkare eller något har klarnat och de har fått större „avstånd“ till sina problem.

Kan jag lita på att det vi pratat om stannar mellan oss?
Ja, jag har tystnadsplikt.

Detta ersätter ingen nödvändig läkarbehandling.
Jacqueline Hollander