Vem och varför kommer klienter och patienter till mig?

Sedan mer än 7 år tillbaka har jag nu flera har nu flera års erfarenhet vad gäller att arbeta med klienter och patienter med mycket olika typer av problem. Många personer jag möter i olika sammanhang kallar vardagsproblem „utmaningar“. Det låter bättre.
Samtalsterapi (enligt Rodgers) EFT, konstelationsarbete, EMDR och hypnos med dialoger  (dialoger = jag pratar med mina klienter och patienter även under „hypnosarbetet“) hör till de metoder jag brukar använda mig av regelbundet. Det har blivit så, eftersom  metoderna ofta har visat sig vara mycket effektiva…Samtidigt smygger sig mina diverse erfarenheter av olika former av improviserande terater sig ständig in i mitt arbetete med klienter och patienter. Det blir mer levande så.det vill säga, det utökar min möjlghet att få demonsterara saker och ting på, ut i från andra perspektiv.

Varför kommer då mina klienter och patienter till mig? Som jag skrev, av olika orsaker. Musiker, företagare och lärare har andra problem än läkare och föräldrar/släktingar. Det handlar ofta om konflikter inom familjen, konflikter vad gäller privata relationer eller på arbetsplatsen, rädslor, stress, ångest, missnöje med vikt eller sig själva. Jag har också en del klienter som har „gått in i väggen“ (utmattningssyndrom/ utbrändhet).
Några kommer också för attt lära sig EFT (eftersom EFT kan användas som självhjälpsmetod) eller de vill att vi skall arbeta med EFT till sammans. Detta, att arbeta med EFT tillsammans med någon annan kan verkligen fördjupa denna teknik. Det har jag ofta om och om igen upplevt.

Jacqueline Hollander