Ordet „Angst“ på tyska…

Till mig kommer ofta folk klienter/patienter med – det tyska ordet „Angst“

Vad motvarar då detta på svenska? Jo både ordet rädsla (men ibland innehåller det också  en vagare, difusare förnimelse/känsla av oro och nervosität t.ex inför ett prov) . I andra sammanhang motsvarar snarare ordet ångest.

Att vara rädd för att något konkret t.ex skall gå på tok, eller någon är räff för något t.ex hundar, ormar, eller rädsla inför ett prov i något, är något annat än den malande ångest, som inte alltid är direkt koplad till något konkret. Båda är obehagligt, men för det mesta handlar det  om två skilda saker. På engelska finns de till svenskans motsvarande ord för rädsla och ångest  „fear eller to be afraid of, och anxiety.

Jacqueline Hollander