Ordet „Angst“ på tyska…

Till mig kommer ofta folk klienter/patienter med – det tyska ordet „Angst“

Vad motvarar då detta på svenska? Jo både ordet rädsla (men ibland innehåller det också  en vagare, difusare förnimelse/känsla av oro och nervosität t.ex inför ett prov) . I andra sammanhang motsvarar det snarare ordet ångest.

Att vara rädd för att något konkret t.ex skall gå på tok, eller någon är rädd för t.ex hundar, ormar, eller rädsla inför ett prov av något slag , är något annat än den malande ångest, som inte alltid är direkt koplad till något konkret. Båda är obehagligt, men för det mesta handlar det  om två skilda saker.

Jacqueline Hollander