Ego State-terapi,
Det inre teamet,
Voice Dialogue….

Är metoder ( på samma sätt som den „inre familjen och det inre barnet“),  bygger på en ide´ om att vi människor kan föreställa oss att vi är en form av olika inre del-personligheter, fast vi vet att vi bara är en person.

Förra helgen var jag på ett seminare om “ Das innere Team“.  Det inre teamet“ av en man som heter Schulz von Thun.
Det var väldigt intensivt, mycket lärorikt och det var delvis som att få titta rakt in i min egen spegelbild.
Det handlar om delar i den mån, att  vi kan tänka  oss att vi har t.ex  en “ del“, som tycker vi borde vara mer aktiv ( t.ex göra gymnastik), medans en annan del i oss samtidigt fördrar att få ligga på soffan och lata/ta igen sig. När vi nu arbetar med dessa metoder används ibland tillsammans med klienterna/patienterna  speciella „namn“ vad de olika delarna beträffar,  som t.ex barnet, kritikern, den snåla, den givmilda, slösaren, latmasken, pådrivaren… Ofta är det så att “ delarna“ uppstod tidigare i livet, inte sällan under barn- och ungdomsåren.
När “ del-jagen“ medvetet kan kommunicera, föra en dialog med varandra  som käns berikande och man medvetet kan välja och vraka mellan de olika tankegångarna så har man kommit en bit på väg… Då är man inte längre så utelämnad åt sina egna känslor/emotioner.

Dessa metoder kan också kombineras med både EFT,  EMDR, hypnos etc.

Jacqueline Hollander