Ego State-terapi,
Det inre teamet,
Voice Dialogue….

Egostate-terapi, Det inre teamet, Voices dialog är metoder ( på samma sätt som den „inre familjen, och det inre barnet“) och bygger på en ide´ om att vi människor kan föreställa oss att vi är en form av olika inre del-personligheter, fast vi vet att vi bara är en person.

Vi kan tänka  oss att vi  t.ex  har en “ del“, som tycker vi borde vara mer aktiv ( t.ex göra gymnastik), medans en annan del i oss samtidigt fördrar att få ligga på soffan och lata/ta igen sig. Det kan ofta handla om en inre kritiker en rebel ur tonåren, den givmilda, slösaren  eller kanske latmasken…eller en stark pådrivare. Ofta är det så att “ delarna“ uppstod tidigare i livet, inte sällan under barn- och ungdomsåren.
När “ del-jagen“ sedan medvetet nu kan få lära sig kommunicera, får bli hörda, bli värdesatta av oss själva och vi  medvetet kan välja och vraka mellan de olika tankegångarna så har vi kommit en bit på väg… Då är vi inte längre så utelämnade åt våra egna känslor/emotioner.

Dessa metoder kombinerar jag ofta, med EFT…

Jacqueline Hollander