Några metoder på svenska

EFT Emotional Freedom Techiques, Tapping          EFT 7.3.2015 Bild

Påminner om akupunktur och akupressur.

Samtidigt som vi knackar, masserar eller håller på speciella meridianpunkter, är vi fokuserade på känslan, händelser eller tankar som vi har eller vi har upplevt. Ofta kan  innre blockeringar på så sätt lösas upp. Resultatet blir, att stressen minskar, du känner dig lugnare, mer avslapnad , och därigenom kommer du att kunna stötänka klarare, och din kreativitet förbättras..

EFT för ditt/dina barn

Med EFT kan ditt/ert/era barn få stöd, när det är ledset, när det har lite ont här och där, och vid skolproblem.

Jag har EFT- och barnpedagogik utbildning, och kan lära både er föräldrar och barn hur ni kan använda denna enkla metod när vardagslivet inte alltid visar sig utifrån sina soligaste sidor.

Med barn arbetar jag dessutom gärna med sånger, teckningar eller korta rollspel.

 

EFT för dina/era husdjur                                       hund 7.3.2015

Med hjälp av EFT har jag kunnat understödja både hundar, katter och marsvin,  vad gäller att bli friska, och må bättre (ersätter naturligtvis inte vetrinärbesök, antibiotika, vid allvarliga tillstånd).

*EFT Disclaimer, se nedan

 

***

TAT  Tapas Acupressure Techniques

Är en mer meditativ form, som jag gärna använder vid komplexa problem, t.ex relationsproblem. Det som har varit, har varit,  det är dags att gå vidare…

***

EmoTrance

Det händer att man kan känna att det är något som blockerar någonstans i kroppen, ofta rör det sig om en kroppsförnimmelse, något kanske gör ont och doktorn hittar inget.

Det kan vara svårt att sätta ord på det, eller hitta de rätta orden” för det onda”, fastän det känns, att det är något som stör. Dessutom kan det vandra omkring hit och dit i kroppen.

Ditt jobb är bara att känna dig in i vad som sker, det handlar här om ett samarbete, som ofta är intesnsivt och givande.

***

EMDR och Matrix Reimprinting

EMDR, vi arbetar antingen med ögonrörelser, toner, eller Tapping ( = EMDR – traumametod), men också med Matrix Reimprinting som också är en speciell trauma-teknik. När vi upplevt ett trauma, så är vi ofta så överväldigade av det som skett i situationen, att vi inte kan hitta de rätta orden för att formulera detta. Utifrån utgångspunkten „här och nu“, (nu här idag, kl.) och med vetsksapen om att vi både överlevt och klarat av situationen (då) kan vi bl.a lära oss formulera det som skedde. Där kommer metoderna EMDR och Matrix Reimpring med i spelet. Efteråt kan vi ofta formulera det som skett, men vi upplever det inte längre med samma intention, känslor och emotioner som innan. Det känns för det mesta ganska neutralt.

***

 

Hypnos/ Hypnoterapi

här får du bl.a möjlighet att medvetet få uppleva ett rofyllt innre tillstånd, du får lära dig något hypnose 7.3.2015om dig själv och nya dörrar kan få öppnas…

***

 

Vid behov, och önskemål kombinerar jag också dessa och även andra metoder med varandra, vilket mina patienter/klienter/elever tyckt varit bra. Det händer också att jag använder jag mig av  speciella rollspel och metoder, som eventuellt kan innehålla delmoment ur Gestaltterapin, Familjekonstellation, medlingsarbete, massage, Ego Sstate- terapi eller Impro-teater.

På så sätt har jag ofta närmat mig känslor, hos mina klienter, patienter som tidigare varit omedvetna. Nu får dessa känslor en möjlighet att ta plats, de får en form, och de kan äntligen få sättas ord på (ofta rör det sig om gamla smärtsamma upplevelser).

Med den utgångspunkten arbetar vi sedan vidare. Det händer inte sällan, att samma person, som lite sammanbiten kom till mig, plötsligt, börjar småskratta åt något för sig själv. Summa sumarum, med min verktygslåda i bakhuvudet, plockar jag fram det verktyg som jag tror kan passa dig bäst, vi är ju alla både lika och olika . . .

Gråta –  le – skratta, allt är tillåtet

 

Jag har gått på  utbildning  i Tyskland, Sverige, England, Belgien och Irland, och  lärt mig  EFT/Tapping,  EmoTrance, hypnos/hypnoterapi, TAT och flera andra metoder, och tekniker, inklusive EMDR och Matrix Reimprinting (som är bra att använda vid traumatiska upplevelser).  Det har visat sig mycket berikande för både mina klienter, min familj och mig själv.  Livet blir lättare, enklare och roligare!

 

* EFT Disclaimer
Det sätt som jag använder Tapping/EFT på, är min egen tolkning och är mitt eget sätt att använda och uppfatta denna metod/teknik på. Det är inte synonymt med och är inte det samma som  „Official EFT“/Optimal EFT“ av Gary Craig och dess innehåll är annorlunda. Den refererar till de erfarenheter jag har med EFT.*EFT = Emoitional Freedom Techniques. Han som lanserade metoden („founder“) heter Gary Craig.

 

Jacqueline Hollander