Några metoder på svenska

EFT Emotional Freedom Techniques, Tapping          EFT påminner om akupunktur, men vi använder våra fingertoppar istället för nålaringa nålar

Påminner om akupunktur och akupressur, men samtidigt är vi fokuserade på våra känslor
( hur käns det i kroppen), emotioner ( t.ex glädje, sorg, ilska, rädsla), tankar och innre bilder.

I denna metod knackar, masserar eller håller vi på speciella meridianpunkter. Vi är fokuserade på känslor, händelser, eller tankar som vi har eller vi har upplevt. EFT kan ofta hjälpa till att lösa upp innre blockeringar. Resultatet blir, att stressen minskar, vi känner oss  lugnare, mer avslapnade och därigenom kan vi tänka klarare, och vår kreativitet förbättras…

 

EFT för ditt/dina barn

Med EFT kan ditt/ert/era barn få stöd, när det är ledset, när det har lite ont här och där, och vid skolproblem.

Jag har EFT- och barnpedagogik utbildning, och kan lära både er föräldrar och barn hur ni kan använda denna enkla metod när vardagslivet inte alltid visar sig utifrån sina soligaste sidor.

Med barn arbetar jag dessutom gärna med sånger, teckningar eller korta rollspel.

 

 

*EFT Disclaimer, se nedan

 

***

TAT  Tapas Acupressure Techniques

Är en mer meditativ form, som jag gärna använder vid komplexa problem, t.ex relationsproblem. Det som har varit, har varit,  det är dags att gå vidare…

***

Emo ( f.d. EmoTrance)

Här handlar det om en kroppsbaserad metod, i vilken vi med hjälp av händer, intuition och energi flyttar energin i kroppen utan att röra vid den.

Ibland hädner det mig och många andra, att jag kan känna att det är något som blockerar någonstans i kroppen, ofta rör det sig om en kroppsförnimmelse, något kanske gör ont och doktorn hittar inget.

Det kan vara svårt att sätta ord på det, eller hitta de rätta orden” för det onda”, fastän det känns, att det är något som stör. Dessutom kan det vandra omkring hit och dit i kroppen.

Ditt jobb är bara att känna dig in i vad som sker, det handlar här om ett samarbete, mellan dig och mig som terapeut, som ofta är intesnsivt och givande.

***

EMDR och Matrix Reimprinting

EMDR, vi arbetar antingen med ögonrörelser, toner, eller Tapping ( = EMDR – traumametod), men också med Matrix Reimprinting som också är en speciell trauma-teknik. När vi upplevt ett trauma, så är vi ofta så överväldigade av det som skett i situationen, att vi inte kan hitta de rätta orden för att formulera detta. Utifrån utgångspunkten „här och nu“, (nu här idag, kl.) och med vetsksapen om att vi både överlevt och klarat av situationen (då) kan vi bl.a lära oss formulera det som skedde. Där kommer metoderna EMDR och Matrix Reimpring med i spelet. Efteråt kan vi ofta formulera det som skett, men vi upplever det inte längre med samma intention, känslor och emotioner som innan. Det känns för det mesta ganska neutralt.

***

 

Hypnos/ Hypnosterapi

Genom hypnos har Du möjlighet att medvetet få uppleva ett rofyllt innre tillstånd, lite mer fokuserad på dig själv en valigt. När jag  gör hypnosterapi med mina patienter, så rör det sig om ett intensivt samarbete mellan dig som blir hypnotiserad och mig som terapeut. Vi för en speciell typ av dialog, ja Du kan även prata. Du får lära dig något Hypnos är ofta ett angenämt tillsåndom dig själv och nya dörrar kan få öppnas…

När vi dagdrömmer, t.ex vi sitter och läser en bra fängslande bok, vi tittar upp och det har plötligt hunnit gå en kvart… detta är en form av trance, ett icke djupt hypnos-tillstånd som vi alla titt som tätt upplever. 

Under hypnos/hypnosterapi kan nya bilder, tankar om något och nya känslor få ta form. 

Vill du sluta röka, eller minska i vikt, är hypnos en metod som kan hjälpa dig på vägen.


***

 

Vid behov, och önskemål kombinerar jag också dessa och även andra metoder med varandra, vilket mina patienter/klienter/elever tycker är bra. Det händer också att jag använder jag mig av  speciella rollspel och metoder, som eventuellt kan innehålla moment ur gestaltterapin, familjekonstellation, medlingsarbete, massage, ego state- terapi eller Impro-teater.

På så sätt närmar jag mig ofta känslor hos mina klienter, patienter som tidigare varit omedvetna. Nu får dessa känslor en möjlighet att ta plats, de får en form, och de kan äntligen få sättas ord på (ofta rör det sig om gamla smärtsamma upplevelser).

Med den utgångspunkten arbetar vi sedan vidare. Det händer inte sällan, att samma person, som lite sammanbiten kom till mig, plötsligt, börjar småskratta åt något för sig själv. Summa sumarum, med min verktygslåda i bakhuvudet, plockar jag fram det verktyg som jag tror kan passa dig bäst, vi är ju alla både lika och olika . . .

Gråta –  le – skratta, allt är tillåtet

 

Jag har gått på  utbildning  i Tyskland, Sverige, England, Belgien och Irland, och  lärt mig  EFT/Tapping,  EmoTrance, hypnos/ klinisk hypnsoterapi, TAT och flera andra metoder, och tekniker, inklusive EMDR och Matrix Reimprinting, Ego State-terapi (som är bra att använda vid traumatiska upplevelser).  Det har visat sig mycket berikande för både mina klienter, min familj och mig själv.  Livet blir lättare, enklare och roligare!

 

* EFT Disclaimer
Det sätt som jag använder Tapping/EFT på, är min egen tolkning och är mitt eget sätt att använda och uppfatta denna metod/teknik på. Det är inte synonymt med och är inte det samma som  „Official EFT“/Optimal EFT“ av Gary Craig och dess innehåll är annorlunda. Den refererar till de erfarenheter jag har med EFT.*EFT = Emoitional Freedom Techniques. Han som lanserade metoden („founder“) heter Gary Craig.

 

Jacqueline Hollander