Juli 2020 i Berlin, Coaching

Coaching, här är ett ett exempel på, hur jag ibland brukar använda det, tillsammans med mina klienter…

Kanske Du  är lite nyfiken på dig själv, jag är det ibland,  varför tänker jag si och en annan gång så…Det finns så mycket att upptäcka..

Men ibland fastnar man/jag  i sina/mina egna tankegångar.
För detta behöver man inte alltid gå i terapi någon längre tid. Nej ibland märker man bara att man fastnat i en återvändsgränd, som inte behöver vara så svår att ta sig ur. Det händer att man också undrar, varför beter jag mig om och om igen på ett sätt som jag efteråt ångrar.

Det kan hända att man kan behöva ta 2 -3 steg tillbaka, återvända samma väg man kom ifrån, innan man snabbt kan gå vidare igen.
Det behöver inte alltid vara så svårt, men det är inte alltid så lätt heller…Det är ofta lite svårt att ta tag i det ensam, det är bättre med hjälp, någon som finns där som stöd när man kört fast….
Det kan röra sig om små saker i vardagen som stör, som man behöver få sätta ord på. Att bara kunna få formulera det man tänker, känner, tycker, högt och tydligt, så både man själv och den andra personen hört vad man sagt…då kommer min erfarenhet av coatching till nytta.

Jacqueline Hollander