Juli 2020 i Berlin, Coaching

Coaching,

är till nytta när Du kört fast och inte kommer vidare, t.ex vad gäller ditt jobb eller inom privatlivet, men det kan också handla om något mål som Du vill uppnå. 

 Du är kanske irriterad eller arg på någon eller något som inte fungerar som Du vill eller tycker att det bör göra.
 Du behöver få lite hjälp med att hitta nya och andra metoder/infallsvinklar/lösningar/vägar än dem som Du brukar ta till.

Jacqueline Hollander