„Heilpraktiker-in für Psychotherapie“ vad är det?

I bland får jag frågan, vad är Du för något „Heilpraktikerin für Psychotherapie“, vad är det? Psykolog, terapeut eller kanske  rent av en form av psykiatriker?

Svaret är: varken eller…samtidigt arbetar jag med terapi – psykoterapi. Det jag har gjort är: jag har avlagt 2 prov som handlar om psykiska sjukdomar hos „Gesundheitsamt“  = en statlig hälsovårdsnämnd här i Berlin.  Det handlar om ett anspråksfullt tyskt statligt prov (inte alla klarar det). Sedan jag  ca 2011 avlagt  provet, har jag befogenhet att arbeta på samma sätt som psykologer och psykoterapeuter.
Det ger inte berättigande till att skriva ut någon medicin, vilket en psykiatriker (= läkare) gör,  jag har inte heller rättighet att behandla någon som lider av  problem med schitzofreni, akuta psykoser, eller svåra depressioner. Sedan 2011 har jag gått många kurser, seminarier och vidareutbildningar, vad gäller metoder som man kan använda inom psykoterapin, även ofta tillsammans med diplompsykologer och läkare som vill vidareutbilda sig inom sitt fack.

Nu undrar Du kanske vad jag behandlar och med vilken metod jag arbetar…
Fast det står på min hemsida,  handlar det just om trauma, rädsla – man kan vara rädd för både småsaker och allvarligare (existentiella) saker, rädsla för rädsla, fobier, ångest, skuldkänslor, „deppighet“, och panik, det kan vara jätte jobbigt och det är vanligt att mina patienter vill ha hjälp med just detta.
Så som „Heilpraktiker für psychotherapie“ är jag inte bunden vid en speciell metod och fastän jag har flera olika metoder i min verktygslåda överlägger jag noga „innan vi sätter igång“ hur vi bäst kan gå till väga.

Likt psykiatriker (läkare) och psykologer har jag tystnadsplikt.
Jacqueline Hollander.