„Heilpraktiker für Psychotherapie“ vad är det?

I bland får jag frågan, vad är Du för något „Heilpraktikerin für Psychotherapie“, vad är det? Psykolog, terapeut eller kanske  rent av en form av psykiatriker?

Svaret är: varken eller. Det jag har gjort är: jag har avlagt 2 prov som handlar om psykiska sjukdomar hos „Gesundheitsamt“  = en statlig hälsovårdsnämnd här i Berlin.  Det handlar om ett anspråksfullt tyskt statligt prov (inte alla klarar det). Sedan jag  ca 2011 avlagt  provet, har jag befogenhet att arbeta på samma sätt som psykologer och psykoterapeuter.
Det ger inte berättigande till att skriva ut någon medicin, vilket en psykiatriker (= läkare) gör,  jag har inte heller rättighet att behandla någon som lider av  problem med schitzofreni, akuta psykoser, eller svåra depressioner. Sedan 2011 har jag gått många kurser, seminarier och vidareutbildningar bl.a tillsammans med diplompsykologer och läkare som vill vidareutbilda sig inom sitt fack.

Likt psykiatriker (läkare) och psykologer har jag tystnadsplikt.
Jacqueline Hollander.